Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Just a pause before Flying

Είμαι εδώ, μα ποτέ δεν είμαι δω. Κι όταν γελάω θέλω να κλάψω, μα κι όταν κλαίω μέσα μου γελάω. Που ήρθα σαν σε ενα πανηγύρι προσκαλέστη. Όμορφο πανηγύρι αυτό που είμαι και δεν είμαι. Και μοιάζουν όλοι τόσο εκεί που λες δεν μπορεί κι εγώ εδώ ήταν να ρθω.