Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

remember[...] to crawl back abjectly into the womb

Sylvia Plath

Δεν υπάρχουν σχόλια: