Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

in arising racist years there is no not-guilty citizen“τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι”.
Ισοκρατης

Δεν υπάρχουν σχόλια: