Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Sola


Vientos


De ilusión


Que acaricio


Mi vida entera

Para matar el dolor


Tuve una vez que aceptar


Nadie puede penetrar mis sueños

Sola con mi soledad


Caigo que es mucho mejor


Escribir y meditar


Que cargar la cruz del desconsuelo

Δεν υπάρχουν σχόλια: