Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

All Is Vanity

Charles Allan Gilbert--1892

Δεν υπάρχουν σχόλια: