Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

And all I lov'd — I lov'd alone —

L' Antic Teatre-2009

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow -
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;

Δεν υπάρχουν σχόλια: