Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

time to wake upFlow flow to make the fascist man know 
That unity is here and unity will grow 

Open your eyes 
Time to wake up 
Enough is enough is enough is enough 
Give the fascistman a gunshot

Δεν υπάρχουν σχόλια: