Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2009

Black Day Felix

The Fates, 1819--Francisco Goya


"Who cannot extinguish the fire of its house separates from it".

Δεν υπάρχουν σχόλια: