Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

a breakage insideThe wood of suicides has changed since my last visit to Hell. I remember it as a tiny grove. Now it resembles a forest.

--Dream, in Sandman #4: "A Hope in Hell"

Δεν υπάρχουν σχόλια: