Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

never trust the storyteller. Only trust the story.

Δεν υπάρχουν σχόλια: