Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Lars and the Real Girl

Lars Lindstrom: [after giving some flowers to Bianca] See they're even fake so they'll never die.

Δεν υπάρχουν σχόλια: