Κυριακή, 1 Ιουνίου 2008

I am a Vampire

I am clinically dead

My heart does not beat

I do not breathe

My skin is cold

I do not age

and yet I think,

I walk,

I plan,

I speak,

I hunt

and I kill..

Δεν υπάρχουν σχόλια: